Länkar

ALLMÄNT

FINNSAM

Skogsfinska bibliografin

Skogsfinska filer och databaser (Maud Wedin)

Skogsfinska släktnamn i Skandinavien

Det skogfinske DNA-prosjektet

finnskogarna.com

Fennia, genealogiskt forum

Förlaget Veidarvon

Eija Lähteenmäki, Uppkomsten av finnskogarna…

Gun Hassel/Svedjefinnar

Gunvor Gustafson om rökugnar

Kantele- och Kalevala Vänner

Kirsten Holm –kantelespelare och traditionsbärare

Skogsmuseer i samverkan

NORGE

Norsk Skogfinsk Museum

Skogfinske Interesser i Norge

Solör Slektshistorielag

Finnskogen Natur & kulturpark

Finnskogen Turistforening

Austmarka Historielag

Grue kommune

Finnskogdagene (Svullrya, Grue Finnskog)

Risberget, Våler Finnskog

Trysil Finnskog

Henry Johnsens hemsida (Trysil)

Söre Osen Historielag, Svedjeprosjektet

Solör Värmland Finnkulturförening

Finnskogleden

Veresspelet Grenselaus (Nord-Tröndelag)

VÄRMLAND

Ancestor förlag (Mangskog)

Mats Lugne, Gunnarskogs och Bogens socknar

Torsby Kommun

Torsby Finnskogscentrum

Resetjänst Värmland

Skogs Ola, Kultur- och naturguide Värmlandsfinnskogen

Lekvattnets sn

Monika Öhrn om Nyskoga och Rämmens socknar

Finnerödja hbf

Finnar i Östergötland

BERGSLAG

Torgny Låås från Värmlandsbergs finnmarker

Sällskapet Gustavaforskning

Leif Gson Nygårds galleri (Västmanland (och Dalarna))

Friluftsmuseet Finnstigen, Bredsjö

Ekomuseum Bergslagen

Finngården Rikkenstorp

Dan Andersson Sällskapet

 Dan Andersson - dikter och biografi

Torbjörn Axelson, dendrokronologi, V Dalarna

Skattlösbergs Bygdegille

Hoberg Småbruk (Grangärde Finnmark)

Djur och natur i Hån Finnby (Säfsnäs Finnmark)

Finnmarkens Hembygdsförening, Kroktorp

GÄVLE-DALA

Skogsfinnarna i den svenska maktstaten - Stig Welinder om Svartviken (St Skedvi sn) och Väderbacken (Husby sn)

Kom till byn, Konstfrämjandet Gävleborg

rökbastun vid Acktjärn, Hofors

Finnskogsriket

Bertil Israels, dendrokronologisk datering

Bingsjöstämman

Gravsjösågen (Rättviks Finnmark)

Holsts Finnskogsupplevelser, Katrineberg

Finnskogens Vänner (Bollnäs Finnskog)

Olle Svensson Sällskapet

Finnskogsteatern

Om naturvärden på Bollnäs och Alfta Finnskog

Grannäs (Alfta Finnskog)

Skålsjögården

Naturguiden Stefan Olander

Arbetsgruppen Blåst på Alfta Finnskog

Hästberg, Järvsö Finnskog

Los och Orsa finnmarks historiedatabas

Orsa Finnmarks Bygdekommitté

Loos Koboltgruva

Begravningsplatserna i Gävleborgsdelen av Orsa Finnmark

 Orsa Besparingsskog

Fågelsjö Gammelgård

Dellenportalen

Gåssjö, Ytterhogdals sn

MELLANNORRLAND

Mottiland

Ljustorps hbf

Viksjö Hembygds- och turistförening

Bengterik Ronnes finländska anfäder (Ångermanland o Jämtland)

Kläppsjö (Junsele sn)

Forssén Alonsos hemsida om Rudsjö (Fjällsjö sn)

Havsnäs (Alanäs sn)

Örträsk

Byarna i Dorotea sn

Författaren Helmer Grundström, Svanabyn

FINLAND

Finnish Peoples of the North

Finnish Mythology

Finskbesläktade språk och kulturer, bl.a. Karelen

SKS, Kalevala

Kalevalan kulttuurihistoria

Finska bastusällskapet

The Sauna Site

ALLMÄN HISTORIA

Riksantikvarieämbetet, Fornsök/fornlämningar

Lantmäteriet, historiska kartor

Kartsök ortnamn

Sökmotor för samlingar i museer och arkiv

Riksarkivet

SOFI, Institutet för språk och folkminnen

Sökbar lokalhistoria, Sveriges Hembygdsförbund

Rötter, Sveriges Släktforskarförbund

GÄVLEBORG

Skräddrabo Bygdegårdsförening

Sällskapet Eva och Carl-Emil Englunds vänner

Mållångens Intresseförening

Ovanåkers kommun