Värmlands finnbygd

Värmlandsfinnskogen utgör flaggskeppet inom bevarad finnskogskultur. Dock är byggnadstypen ria en bristvara. Merparten av finnskogarnas bevarade rökstugor återfinns i landskapet, och de sista var bebodda till mitten av 1960-talet, - långt senare än kulturens ursprungsbygder i Finland. Ännu på 1950-talet nyttjades finskan som vardagsspråk av något hundratal värmlandsfinnar.

Den bevarade kulturen utgör tillräckligt underlag för en särskild gren av kulturturism i landskapet.

Fotomotiv:

Antal föremål: 8 st

Antal titlar i bibliotek:

Allmänt: 676 st

Bibliografier: 6 st

Skönlitteratur: 38 st

Gustaf Schröder: 43 st

Dalsland: 5 st

Gillberga sn: 1 st

Långseruds sn: 2 st

Stavnäs sn: 3 st

SV Finnskogen: 20 st

Karlanda Finnskog: 3 st

Silbodals sn: 2 st

Silleruds sn: 1 st

Älgå Finnskog: 13 st

Glava Finnskog: 18 st

N Värmland: 160 st

Köla sn: 4 st

Järnskogs Finnskog: 3 st

Mangskogs sn: 26 st

Eda sn: 5 st

Bogens sn: 13 st

Gunnarskogs sn: 6 st

Lekvattnets sn: 107 st

Gräsmarks sn: 103 st

Fryksände sn: 23 st

Sunne sn: 13 st

Vitsands sn: 16 st

Östmarks sn: 86 st

S Finnskoga sn: 79 st

Nyskoga sn: 46 st

N Finnskoga sn: 21 st

Dalby sn: 7 st

Summa: 1 549 titlar