N Hälsingland

Gränstrakten mot Medelpad har sin tyngdpunkt utav finnkolonisation i Kölsjöområdet inom Hassela, och där bygdeintresset är centrerat till aktiviteterna vid Ersk-Mats gården.

Genom överlappningen med södra medelpads finnbygd har finnskogsborna känt samhörighet över landskapsgränsen.

Fotomotiv:

Antal föremål: 2 st

Antal titlar i bibliotek:

N Hälsingland: 28 st

Bjuråkers sn: 44 st

Hassela sn: 91 st

Ljusdals sn: 2 st

Ramsjö sn: 5 st

Bergsjö sn: 5 st

Summa: 175 titlar