Museets hemområde
SV Hälsinglands finnskog

SV Hälsinglands Finnskog går under den välkända benämningen Finnskogen eller sockenvis uppdelat på: Alfta, Bollnäs och Hanebo Finnskog. Mer vanlig var förut benämningen Alfta södra Finnskog, eftersom just Alfta även har finnbyar i norra sockendelen.

T.o.m. på bilkartor återfinns för Alfta Finnskog namnet Hälsingeskogen, som är en gammal benämning på sjöfärdleden norrut i riktning mot Ljusnandalen. Det förtjänar påpekas, att uttrycken Hälsingeskogen i regel är okänt på hälsingesidan men fortfarande används som ett färdvägsnamn i Dalarna. Bynamnen Mållångstuga och Dalstuga har typiska namnändelser för en gammal ödemarksväg (jfr Skalstugan på samma färdled i Jämtlandsfjällen). Sjösystemet på Alfta Finnskog har f.ö. haft en skärgårdsstruktur med gårdar på en handfull öar.

Påfallande ofta har SV Hälsinglands Finnskog beskrivits som ingående i Ödmården, vilket ursprungligen är namnen på den långa (och farliga) kustnära skogsfärdsträckan mellan Hamrånge i Gästrikland och Norrala i Hälsingland.

Liksom annorstädes i Dalarna är uttrycket finnmark dominerande på dalasidan av denna finnskog. I Rättviks socken är begreppet Rättviks Finnmark rådande för det område som ursprungligen kallades Bingsjö Finnmark, medan utvecklingen i Svartnäs varit den motsatta från Svärdsjö Finnmark till att nu gå under benämningen Svartnäs Finnmark. Gränsen Svartnäs - Bollnäs är den enda sockengräns som delar upp en sammanhängande finnbygd i olika samlingsnamn, och "finnskog" används även som ett allmänt uttryck på dalasidan.

Envikens enda finnby Björnås har ej varit tillräckligt för att skapa ett finnmarksuttryck i den socknen. I den till sydvästra Hälsingland angränsande gästrikesocknen Ockelbo kan begreppet finnmark skönjas.